Bilgi Bankası

Bilgi Bankası
AİLE DAVRANIŞLARININ ÖĞRENCİ BAŞARISINA ETKİLERİ

AİLE DAVRANIŞLARININ ÖĞRENCİ BAŞARISINA ETKİLERİ

Hoşgörüyle yaklaşılan, aile içi kararlarda tüm aile üyelerinin söz sahibi olduğu, herkesin kabul gördüğü bir aile ortamında yetişen ergen; sorumluluk alabilen, yeteneklerini geliştirebilen bir insan olur. Güç; kişinin fiziksel, zihinsel, maddi ve manevi v.b. sahip olduğu değerlerdir. Birinin üzerinde güç kullanmak, sahip olunan güçlü yönleri diğerlerini kıracak, üzecek ve onları güçsüzleştirecek, kontrol edecek bir şekilde kullanmak demektir. Örneğin;...

Devamı
ÇOCUKLARIMIZI TANIYOR MUYUZ ?

ÇOCUKLARIMIZI TANIYOR MUYUZ ?

Hiç düşündünüz mü çocuğunuzu gerçekten tanıyıp tanımadığınızı? Eminim ki bu soruya birçok kişi “Yok daha neler, çocuğumu tabi ki tanıyorum” şeklinde cevap verecektir. Oysa günümüzde anne-babaların çoğu çocuklarını tanıdıklarını zannetseler bile, aslında gerektiği kadar tanımıyorlar. Çocuklar anne-babalarının yanında farklı bir karakter, arkadaşlarının yanında ise farklı bir karakter sergileyebiliyor. Eğitimciler ve gelecek uzmanları&...

Devamı
HAYAT YAŞAMAYA DEĞER

HAYAT YAŞAMAYA DEĞER

Hayatımda ilk önce sevmeyi öğrendim, çünkü sevdikçe hissettiğimi öğrendim. Affetmenin ne olduğunu anladım ve affetmenin aslında yeni insanlar kazandırdığını gördüm. Bir gün geçmişime baktığımda pişmanlığımdan üzülmediğimi gördüm, bunları ben yaşadım çünkü birisini hatırlamanın aslında ufak bir telefon görüşmesi kadar basit olduğunu biliyorum artık. Aslında değer veren insanların çok yakınımda olduğunu fakat gözlerimin hep uzaklarda oldu...

Devamı
ZİHİNSEL ENGELLİ BİREYLERDE FİZYOTERAPİ

ZİHİNSEL ENGELLİ BİREYLERDE FİZYOTERAPİ

Zihinsel engelli bireylerin fizyoterapisinde aşağıdaki hususlara dikkat edilmelidir. 1. Eğitime başlamadan önce birey sağlık kontrollerinden geçmelidir. 2. Yapılacak egzersizler, fizyoterapist tarafından bireyin özelliklerine göre belirlenmelidir. 3. Birey uygun giysiler giymelidir. Salonda yapılan çalışmalar lastik pabuç veya çıplak ayakla yapılmalıdır. 4. Egzersizlerde önce büyük kaslar sonra küçük kasların gelişimi amaçlanmalıdır. 5. İlk etkinliklerin oyun düzeyinde olm...

Devamı
ÇOCUKLARIN OTURMA DENGESİNİN SAĞLANMASI

ÇOCUKLARIN OTURMA DENGESİNİN SAĞLANMASI

Serebral palsi’li çocukların günlük yaşam aktivitelerinin kalitesinin artması için oturma dengesinin sağlanması rehabilitasyon programının önemli bir parçasıdır. Üst merkezlerin etkilenmesi sonucu oluşan spastisite ve kas imbalansı oturma dengesini önemli ölçüde etkilemektedir. Skolyoz ,eklem kontraktürleri ve dislokasyonlar günlük yaşam aktivitelerini zorlaştırmaktadır. Ayrıca çocuğun yaşı CP tutulum şekli ve etkilenen kısım sayısının da artması oturma dengesini zorlaştırm...

Devamı
OTİZM NEDİR BELİRTİLERİ NELERDİR ?

OTİZM NEDİR BELİRTİLERİ NELERDİR ?

Otizm spektrum bozukluğu, doğuştan gelen ya da yaşamın ilk yıllarında ortaya çıkan karmaşık bir nöro-gelişimsel bozukluktur. Otizmin, beynin yapısını ya da işleyişini etkileyen bazı sinir sistemi sorunlarından kaynaklandığı sanılmaktadır. Sosyal etkileşim, karşısındakini anlama ve kendini ifade etme ihtiyacı yaşamın erken dönemlerinden itibaren ilişkilerimizi şekillendirir. Otizm bu ihtiyacı karşılamak için gerekli sözel ve sözel olmayan becerilerin gelişiminde gecikme ya da sapma ile karakterizedir. Bu duruma sıkl...

Devamı
İŞİTME KAYBI NEDİR ?

İŞİTME KAYBI NEDİR ?

İşitme, atmosferde meydana gelen ses dalgalarının kulağımız tarafından toplanmasından beyinde ki merkezlerde karakter ve anlam olarak algılanmasına kadar geçen süreçtir. Bu sistemin herhangi bir ya da birkaç yerinde meydana gelen patoloji işitme kaybınaneden olmaktadır.  İşitme kaybı hastaların iletişim becerilerini etkiledikleri için sosyal, bilişsel ve eğitsel sorunlara yol açabilmektedir. İşitme kaybının teşhisi ne kadar erken yaşta sağlanırsa, tedavinin ve bireyin tüm gelişiminin o kadar sağlıklı olaca...

Devamı
DİL VE KONUŞMA BOZUKLUKLARI NEDİR?

DİL VE KONUŞMA BOZUKLUKLARI NEDİR?

Dil ve konuşma günlük hayatta sıklıkla birbirleriyle karıştırılan iki farklı kavramdır. Dil, insanların birbirleriyle duygu ve düşüncelerini paylaşmak amacıyla kullandığı ortak kurallar sistemidir. Konuşma ise insanların dili iletmek için yaptıkları bir eylemdir. İnsanlar alt ve üst solunum sistemlerini devreye sokarak düşüncelerini ifade etmek için doğal sesler oluştururlar. Dil ve Konuşma farklı şeyler olduğundan, dil bozuklukları ve konuşma bozukları da farklı şeylerdir. Konuşma Seslerinin Üretimin...

Devamı
ÇOCUKLARDA ÖZGÜVEN GELİŞİMİ

ÇOCUKLARDA ÖZGÜVEN GELİŞİMİ

Kendine Güvenen Çocuklar Yetiştirin Özgüven ne demektir? Özgüven, bireyin kendisinden memnun olması, kendi çevresiyle barışık yaşaması demektir. Özgüven ben yapabilirim duygusudur. Özgüven, doğuştan sahip olduğumuz bir duygu değildir. Sonradan edinilen bir kavramdır. Özgüven, kişinin kendine yönelik olumlu yargılarının olması, kendini ve olayları kontrol edeceği ve değerinin farkına varması kendisiyle barışık olması, kendini olduğu gibi kabul etmesi, kendisini tanıması gibi durumlarla i...

Devamı