Hakkımızda

Hakkımızda

Özel Gülen Kalpler Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi SHÇEK’e bağlı olarak 2011 yılında kurulmuştur.

Bu merkez zihinsel engelli bireylere eğitim ve iyileştirme hizmeti verme amacı ile kurulmuştur. Toplum içindeki rollerini gerçekleştiren, başkaları ile iyi ilişkiler kuran, işbirliği içinde çalışabilen, çevresine uyum sağlayabilen, üretken ve mutlu bir vatandaş olarak yetişmelerini, kendi kendine yeterli duruma gelmeleri için temel yaşam becerilerini geliştirmelerini, uygun eğitim programları ile özel yöntem, personel ve araç-gereç kullanarak, ilgileri, gereksinimleri, yetenekleri ve yeterlilikleri doğrultusunda, üst öğrenime, iş ve meslek alanlarına ve hayata hazırlanmalarını amaçlar.

Uzman eğitimci kadromuz ile çağdaş ve nitelikli hizmet vermek vazgeçilmez ilkemizdir.

Zihinsel engelli tanısı konulmuş bireylerin kendi kendilerine yeterli hale gelebilmeleri ve topluma uyum sağlayabilmelerine katkıda bulunmak, çocukların zihinsel, fiziksel motor, duygusal gelişimlerine sağlıklı çevre ve uyarıcı zenginliği düzenlemeleri ile yardımcı olmak kurumun temel ilkesidir.

Merkezde seanslı bireysel eğitim, seanslı grup eğitimi, fizyoterapi eğitimi verilmektedir. Bu eğitim tüm özel eğitime ihtiyaç duyan bireyleri kapsamaktadır. Merkezimiz Pazar günü hariç haftanın altı günü 08.00 ila 18.00 saatleri arasında rehabilitasyon hizmetleri vermektedir.

Merkezimizde özel eğitim uzmanı, sosyal hizmet uzmanı, çocuk gelişimi uzmanı, psikolojik danışman, deneyimli sınıf öğretmeni, el sanatları uzmanı, psikolog ve fizyoterapist bulunmaktadır. Bu meslek arasında düzenli aralıklarla hizmet içi eğitim çalışmaları yapılmaktadır.

Bu yola bizimle çıkan yada yolun yarısında bize katılan ve katılmaya devam eden tüm aile bireylerimize  saygın personelimize sonsuz teşekkürler…

İlkelerimiz
Özel eğitim ve rehabilitasyon hizmetlerimiz, uzman ve deneyimli meslek elemanlarınca bir ekip çalışması şeklinde yürütülür. Öğrenci aileleri ve diğer uzman kurum ve kuruluşlar da bu ekibin ayrılmaz üyesidirler.

Çocukların ihtiyaçlarına uygun olarak hazırlanmış Bireyselleştirilmiş Eğitim Programları hazırlanıp uygulanır. Bu programlar eğitim süreci içinde geliştirilir.

Bireyselleştirilmiş eğitim uygulamasında aşağıda belirtilen ön kabuller hareket noktamızı oluşturur. Bireyselleştirme, bireylerin yetersizliklerine göre değil, yapabildiklerine göre amaçları, muhtevayı ve yöntemi düzenlemektir. Eğitim programlarının bireyselleştirilmesinde, bireylerin ve programların analizi yapılır.Özel Eğitim ve Rehabilitasyon hizmetlerimiz bireyin toplumla etkileşim ve karşılıklı uyum sağlama sürecini karşılayacak şekilde planlanır.

Saygı Çankaya Özel Eğitim Kurumları'nda eğitim ve rehabilitasyon hizmetleri bireyin özelliklerine uygun eğitim ortamlarında verilir.
Vizyonumuz
Biz,

Eğitimi temel ihtiyaç kabul eden,

Öğrencilerine ve velilerine her türlü eğitim fırsatını tanıyan,

Gelişmeyi ve öğrenmeyi karşılıklı olarak destekleyen,

Duygu ve düşüncelerini rahatlıkla ifade edebilen,

Tüm fikirlere açık olan,

Doğruları yaptığında tepkilerden korkmayan,

İletişim ve teknolojiye önem veren,

Yüksek moral gücüne sahip,

Her gün daha iyiye ulaşmak için çalışan,

Her veliye, en değerli varlığını bize emanet etmenin güven, huzur ve mutluluğunu yaşatan Gülen Kalp ailesiyiz.
Misyonumuz
Özel Gülen Kalpler Rehabilitasyon Merkezi olarak biz;

Tüm özel bireylerin,

Sunduğumuz hizmetlerden yararlanması,

Toplum yaşamına uyum sağlaması,

Yapabileceklerinin en iyisini yapması,

Yaşadıklarının ve hissettiklerinin her alanda toplum tarafından kabullenilmesi,

Yüreklerindeki sesin duyurulması,

Saygı, sevgi ve hoşgörüyle beslenen toplumsal bir bilinç ile desteklenmesi için varız.